Search Result for "lenovo a365"

แกะกล อง ลองเล น lenovo k4 note ม อถ อต วค ม ram 3 gb พร อมแว น vr ในราคา 8 290 บาท

แกะกล่อง ลองเล่น Lenovo K4 Note มือถือตัวคุ้ม Ram 3 GB พร้อมแว่น VR ในราคา 8,290 บาท

Lenovo K4 Note หรืออีกชื่อก็ Lenovo A7010 สมาร์ทโฟนตัวคุ้ม ภาคต่อจาก Lenovo A7000 และ A7000+ ที่เขย่าตลาดมือถือระดับกลางไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว แต่ในรอบนี้ Lenovo ประเทศไทยเลือก ...

SpecPhoneTV,   Posted on: 1 year ago