Search Result for "v iu"

秘密拍拖乜人都唔講 iu認戀後甜笑舉v好幸福

秘密拍拖乜人都唔講 IU認戀後甜笑舉v好幸福

22歲韓國國民妹妹IU上星期爆出戀情(心碎喇~),同日下午喺官方粉絲俱樂部留言坦承同33歲音樂人張基河拍拖兩年。 噚日,MBC綜藝節目《Section TV演藝通信》首度公開,IU混入粉絲群中默默支持張基河演出嘅相;又透露去年9月,IU曾經同男友拍住拖睇騷,非常甜蜜。韓國傳媒仲話:「因為兩人都是家喻戶曉的明星,所以一直都是非常小心地交往,張基河甚至對身邊的 ...

FacePopNews,   Posted on: 1 year ago